SRC 4 DENEME SINAVI - 2018 -


1. Soru : Yalnızca sakat ve hasta olmamak değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden de tam bir iyilik halinde olmak aşağıdakilerden hangisi ile tanımlar?
A. Sağlık
B. Güvenlik
C. İşçi sağlığı
D. Hepsi
2. Soru : Lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan P 215 / 55 R16 89H ibare lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?
A. Taban Genişliği
B. Yanak
C. Yanak yüksekliği
D. Jant Çapı
3. Soru : Sürücü yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir?
A. Araca yüklenen yükün boyu kurallara uygun olması
B. Araç tamamen dolsa bile kalan yük ve eşya sıkıştırılır
C. Yükün kasadan taşması durumunda her hangi bir şey yapmasına gerek yoktur
D. İstihap haddinden fazla yük araca alınabilir
4. Soru : Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A. Birkaç defa selektör yaparak
B. Acil uyarı ışıklarını yakarak
C. Birkaç defa korna çalarak
D. Dönüş ışıklarını yakarak
5. Soru : Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A. Aracın Bakımını yaparken kolaylık sağlar
B. Yakıt tasarrufunu artırır
C. Viraj ve viyadüklerde kontrolün zayıflamasına sebep olur
D. Kapı kilitlerine arızaya sebep olur
6. Soru : Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?
A. Cam silecekleri
B. Aynalar
C. Koltuk başlıkları
D. Lastikler
7. Soru : Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlarla karşılaşılır?
A. Geçilecek aracın sürücüsünün ikaz edilerek, geçmek arzusunu bildirmek zorlaşır
B. Yük arkaya doğru yüklendiğinden direksiyon hâkimiyeti zorlaşır ve yakıt sarfiyatı artar
C. Motorun soğutması aksak olur hareket artar
D. Karayolunun bozulmasına neden olur
8. Soru : Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve aslı taşıtta bulunması gereken belge hangisidir?
A. Yetki belgesi
B. Taşıt kartı
C. Taşıt belgesi
D. Mesleki yeterlilik belgesi
9. Soru : Aşağıdaki mesleki yeterlilik belge türleri eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?
A. SRC-1 Uluslararası yolcu taşımacılığı
B. SRC-2 Yurtiçi yolcu taşımacılığı
C. SRC-3 Tehlikeli madde taşımacılığı
D. SRC-4 Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı
10. Soru : Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapacaklara hangi yetki belgesi verilir?
A. K1
B. C1
C. K2
D. C2
11. Soru : Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına girer?
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri
12. Soru : Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
A. 2
B. 3
C. 4
D. Yetki belgesi geçerlilik süresi kadardır
13. Soru : Ticari taşıtlarda 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
14. Soru : Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A. Hızın azaltılması
B. Öndeki aracın geçilmesi
C. Bariyer kapalı ise durulması
D. Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
15. Soru : Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A. Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
B. İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
C. Kazaya karışan aracı taşıt yolu dışına çekmesi
D. Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
16. Soru : Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?
A. Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumlardan kaçınması
B. Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması
C. Öfke ye yol açan olumsuz düşünceyi anlamaya çalışması
D. Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışına bırakması
17. Soru : Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin konusu değildir?
A. Defansif Sürücülük davranışı
B. Yaya davranışı
C. Yol, araç, sürücü etkileşimi
D. Zihinsel bozukluklar
18. Soru : Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnektir?
A. Başkası yerine karar vermek
B. Hediye seçiminde hobileri göz önünde bulundurmak
C. Kendini arkadaşının yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmak
D. Kurallara uyulmasını sağlamak
19. Soru : Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A. İletişim becerilerinin geliştirilmesi
B. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
C. Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
D. Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
20. Soru : Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A. Yakını gösteren ışıkların
B. Uzağı gösteren ışıkların
C. Acil uyarı ışıklarının
D. Park ışıklarının
21. Soru : Aracın seyahati sırasında bilgi alınamayan ancak seyahati tamamlandıktan sonra içerisindeki bilgilere ulaşılan Araç Takip Sistemine ne ad verilir?
A. Online Sistem
B. Offline Sistem
C. Karakutu Sistem
D. Güvenlik Sistem
22. Soru : Araç takip sistemlerinde kullanılan GPS ne işe yarar?
A. Dünya üzerinde kesin yerinizi tespit etmeye yarar
B. İnternet bağlantısı için kullanılır
C. Uluslar arası acil yardım kodudur
D. Cep telefonu kullanımını sağlar
23. Soru : Gümrük mevzuatımıza göre, eşyanın gümrük mührü altında taşınması için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi, hangi merci tarafından verilir?
A. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
B. Ulaştırma Bakanlığı
C. TOBB
D. Gümrük Başmüdürlükleri
24. Soru : Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Prim ödemek
B. Poliçe gereklerini yerine getirmek
C. Hasar/olayları zamanında ihbar etmek
D. Hepsi
25. Soru : Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sigorta Poliçesi
B. Satış Sözleşmesi
C. Pazarlama Sözleşmesi
D. Garanti Sözleşmesi
26. Soru : Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
27. Soru : Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A. Kazazedeye batan cisim hemen çıkarılır
B. Giysileri çıkarılır
C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D. Baş boyun Omurga eksenin düzlüğünün bozulmamasına
28. Soru : Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?
A. Omurga kırıklarında
B. Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
C. Kaburga kemiği kırıklarında
D. Kol kemiği kırıklarında
29. Soru : Virajlarda tekerleklerin farklı hızlarda dönmesine izin veren güç aktarma elemanı aşağıdakilerden hangisidir ?
A. Akümülatör
B. Diferansiyel
C. Vites kutusu
D. Alternatör
30. Soru : Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?
A. Binek olarak kullanma
B. Yolcu taşıma
C. Yük taşıma
D. Hepsi
31. Soru : Lastik diş derinliği kaç mm’ nin altına düşmemelidir?
A. 1,2
B. 1,6
C. 2,4
D. 2,6
32. Soru : Hangisi yakıt tasarrufu sağlar?
A. Eskimiş ve ayarı bozulmuş bujileri değiştirmek
B. Polen filtresini değiştirmek
C. Hidrolik yağını değiştirmek
D. Zamanında benzin almak
33. Soru : Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fesih
B. Feshi ihbar
C. Sözleşme
D. Grev
34. Soru : Hangisi yakıt tasarrufu sağlar?
A. Eskimiş ve ayarı bozulmuş bujileri değiştirmek
B. Polen filtresini değiştirmek
C. Hidrolik yağını değiştirmek
D. Zamanında benzin almak
35. Soru : Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?
A. Aracın ruhsatı
B. Taşıma evrakı
C. Pasaport
D. Tescil belgesi
36. Soru : Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
A. Fren mesafesi
B. İntikal mesafesi
C. Duruş mesafesi
D. Takip mesafesi
37. Soru : Araçlarda hangisi birinci derece güvenlik ekipmanıdır?
A. Lastikler
B. İlk yardım çantası
C. Boyun Korsesi
D. Yangın söndürme cihazı
38. Soru : Araçların takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır?
A. Araç hızının yarısı kadar
B. Aracın Boyunun üç katı
C. Bir araç boyu
D. Araç boyunun iki katı
39. Soru : Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse hangisi meydana gelir?
A. Araç hızlı giderken yakıt sarfiyatı azalır
B. Araç hızlı giderken yakıt sarfiyatı artar
C. Frenleme mesafesi kısalır
D. Frenleme mesafesi uzar
40. Soru : Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır
B. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz
C. Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteneli veya brandalı olması şart değildir
D. Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır
Sivas Src
 
Merkez: Demircilerardı Mah.27/10 Sk. A girişi    
 
Sivas/ Merkez
 
Tel: 0346 223 40 00
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: sivassrc.psikoteknik@gmail.com
 
 
Sivas Kafkas Sürücü
 
Adres: Ferhatbostan Mah Ferman sokak No-6/A
 
Sivas/Merkez
 
Tel: 0346 223 40 44
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: kafkassurucu.kursu@gmail.com
 
 
Kafkas Src
 
Adres: Cumhuriyet Mah. Gürsel Sokak A101 Üstü Kat:2
 
Sivas/Suşehri
 
Tel: 0346 311 26 25
 
Mail: kafkas_srckursu@hotmail.com