SRC 2 DENEME SINAVI - 2018 -


1. Soru : Lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan P 215 / 55 R16 89H ibare lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?
A. Taban Genişliği
B. Yanak
C. Yanak yüksekliği
D. Jant Çapı
2. Soru : Bozuk araçlar için host/hostes hangi işlemleri yapar?
A. Arıza formu doldurur ve kaptana bildirir
B. Kendisi tamir eder
C. Araç muavini tamir eder
D. Yeni araç temin eder
3. Soru : Frenleme sırasında aracın duruş mesafesine hangisi etki etmez?
A. Aracın yük durumu
B. Yoldaki trafik yoğunluğu
C. Yol yüzeyinin durumu
D. Araç lastiklerindeki diş durumu
4. Soru : Gece güvenli sürüş için hangisi yapılmalıdır?
A. Normal şartlarda farlar ile birlikte sis lambaları da yakılmalıdır
B. Karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farlara geçilmelidir
C. Yerleşim birimleri içinde sadece park ışıkları ile gidilmelidir
D. Plaka ve arka stop ışıkları yüklerle kapanmışsa kırmızı bez asılmalıdır
5. Soru : Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
A. 1.4 mm
B. 1.6 mm
C. 2.6 mm
D. 3 mm
6. Soru : Güvenli hız nedir?
A. Yavaş seyretmek
B. 80 km ile seyretmek
C. Araç hakimiyetinin kontrol altında olduğu hız
D. Sabit hızla gitmek
7. Soru : Güvenli sürüş açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Sinyal verip hemen şerit değiştirmek
B. Görüş mesafesi azaldığında takip mesafesini arttırmak
C. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamak
D. Yan rüzgarların etkili olduğu yerlerde hızı azaltmak
8. Soru : Karlı havalarda güvenli bir sürüş için ne tür lastikler tercih edilmelidir?
A. Tabanı dar ve havası inik lastikler
B. Tabanı geniş ve havası inik lastikler
C. Tabanı dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
D. Tabanı geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
9. Soru : Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A. Yolcuları soldan indirip bindirmek
B. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C. Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
D. Yolcuları sağdan indirip bindirmek
10. Soru : Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B. Ticari amaçla yapılan taşımalar
C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
11. Soru : Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Buna rağmen hangi yolcular bilet almadan yolculuk edebilir?
A. 0-6 yaş çocuklar
B. %30 engelli vatandaşlar
C. 12-15 yaş çocuklar
D. 55 yaş üstü kişiler
12. Soru : Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama doğrudur?
A. Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır
B. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
C. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz
D. Hepsi
13. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?
A. 24 saat
B. 36 saat
C. 38 saat
D. 42 saat
14. Soru : Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
A. Yolcu durumuna göre sefer düzenlenir
B. Belli bir ücret tarifesi yoktur
C. Belli bir zaman tarifesi yoktur
D. Hepsi
15. Soru : Ticari taşıtlarda 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
16. Soru : Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A. Medeni Kanun
B. Medeni Kanun
C. Karayolları Trafik Kanunu
D. 2872 Sayılı Çevre Kanunu
17. Soru : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A. Geçiş hakkı
B. Bağlantı yolu
C. Geçiş üstünlüğü
D. Hemzemin geçit
18. Soru : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki geçiş önceliğine ne denir?
A. Geçiş hakkı
B. Bağlantı yolu
C. Geçiş üstünlüğü
D. Hemzemin geçit
19. Soru : Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konusu değildir?
A. Davranış
B. Önyargı ve tutumlar
C. Zihinsel süreçler
D. Kültürel yapı
20. Soru : Aşağıdakilerden hangisinde algının tanımı tam olarak verilmiştir?
A. Kulağımızın bir sesi duyması
B. Gözlerimizin yoldaki trafik tabelasını görmesi
C. Duyu organları ile beynimize iletilen uyaranların anlamlandırılması
D. Yoldaki kasisleri fark etmemiz
21. Soru : Araç kullanırken tekerlekten gelen farklı bir sese yoğunlaşmak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A. Motivasyon
B. Duyum
C. Algıda seçicilik
D. Metabolizma
22. Soru : Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritalardır?
A. Dünya haritası
B. Avrupa haritası
C. Türkiye haritası
D. Ankara Haritası
23. Soru : Haritalarda su ile ilgili detaylar hangi renk ile gösterilmiştir?
A. Siyah
B. Mavi
C. Yeşil
D. Kırmızı
24. Soru : Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kırmızı hat
B. Sarı hat
C. Yeşil hat
D. Mavi hat
25. Soru : Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?
A. Teminat
B. Hasar
C. Prim
D. Sür prim
26. Soru : Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?
A. Mali sorumluluk sigortası
B. Kasko sigortası
C. Yangın sigortası
D. Hayat sigortası
27. Soru : Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A. Kazazedeye batan cisim hemen çıkarılır
B. Giysileri çıkarılır
C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D. Baş boyun Omurga eksenin düzlüğünün bozulmamasına
28. Soru : Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A. Solunumu değerlendirmek
B. Dolaşımı değerlendirmek
C. Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek
D. Bilinç durumunu değerlendirmek
29. Soru : Hemlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?
A. Bir turnike yöntemidir
B. Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uygulanması işlemi
C. Kazazedeyi araçtan çıkarma tekniği
D. Kırıklarda atelleme yöntemidir
30. Soru : Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A. Araç hızlı gider, yakıt sarfiyatı azalır
B. Araç yavaş gider, yakıt sarfiyatı artar
C. Frenleme mesafesi kısalır
D. Frenleme mesafesi uzar
31. Soru : Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B. Büyük viteslerde daha fazla hzı sağlanır. Motor gücü fazladır
C. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
32. Soru : Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?
A. Tahriksiz dingildeki lastiklere
B. Tahrikli dingildeki lastiklere
C. Ön dingildeki lastiklere
D. Arka dingildeki lastiklere
33. Soru : Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A. Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B. Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C. Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D. Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
34. Soru : Bir sürücü iş öncesi hazırlıklarında nelere dikkat etmelidir?
A. Araçta bulundurulması zorunlu olan belgelerin eksiksiz ve tam olduğuna
B. Araçta bulundurulması zorunlu teçhizatların eksiksiz ve tam olduğuna
C. Araca binmeden lastik hava basıncını kontrol eder
D. Hepsi
35. Soru : Devirdaim su pompasının görevi nedir?
A. Elektrik üretmek ve akünün şarj olmasını sağlamak
B. Kam milinin sürekli dönmesini sağlamak
C. Soğutma suyunun devir daim olmasını sağlamak
D. Motorun yağlanmasını sağlamak
36. Soru : Egzozdan mavi renkte duman çıkıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A. Yakıt sarfiyatı fazladır
B. Hava filtresi tıkalıdır
C. Rölanti ayarı bozuktur
D. Motor yağ yakıyor demektir
37. Soru : Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?
A. Esneme
B. Göz teması
C. Tırnak ısırma
D. Düğmelenmemiş ceket
38. Soru : Özel durumu olan yolcular hangileridir?
A. Herkes özeldir
B. Engelli, yaşlı, hasta vb
C. Milletvekili, genel müdür gibi kişiler
D. Öğrenci ve öğretmenler
39. Soru : Hangisi güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler?
A. Lastik havalarını uygun basınçta tutmak
B. Araçta dengeli yükleme yapmak
C. Araç bakımlarını düzenli yapmak
D. Uykusuz ve yorgun araç kullanmak
40. Soru : Hangisi hızın azaltılması gereken yerlerden biri değildir?
A. Tepe üstleri
B. Kavşaklar
C. Bölünmüş ve düz yollar
D. Dönemeçler
Sivas Src
 
Merkez: Demircilerardı Mah.27/10 Sk. A girişi    
 
Sivas/ Merkez
 
Tel: 0346 223 40 00
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: sivassrc.psikoteknik@gmail.com
 
 
Sivas Kafkas Sürücü
 
Adres: Ferhatbostan Mah Ferman sokak No-6/A
 
Sivas/Merkez
 
Tel: 0346 223 40 44
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: kafkassurucu.kursu@gmail.com
 
 
Kafkas Src
 
Adres: Cumhuriyet Mah. Gürsel Sokak A101 Üstü Kat:2
 
Sivas/Suşehri
 
Tel: 0346 311 26 25
 
Mail: kafkas_srckursu@hotmail.com