SRC 1 DENEME SINAVI - 2018 -


1. Soru : Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?
A. Başkalarının haklarına saygılı
B. Kolay sakinleşebilen
C. Sabırsız ve hırslı
D. Çabuk öfkelenmeyen
2. Soru : Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir.
A. Yapmayı planladığı işleri tamamlamak
B. Çevresinde olumlu ilişkiler kurmak
C. Dinlenmiş olarak yola çıkmak
D. Yoğun trafikte dönüş yapacağı yol ayrımını kaçırmak
3. Soru : Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A. Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
B. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C. Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse
D. Taşıma sınırından fazla yolcu alınmışsa
4. Soru : Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A. Kamyon, otomobile
B. Otomobil, kamyona
C. Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
D. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
5. Soru : Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
A. Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B. Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
C. Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
D. Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
6. Soru : Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzenlenen sevk mektubunda yer aldığını iş öncesi aşağıdakilerden hangisini kontrol eder?
A. Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğunda bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi
B. Taşıma ücretleri (taşıma bedeli, ek giderler, gümrük resimleri ve mukavelenin akdinden teslime kadar yapılan ödemeler
C. Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın taşımanın bu taşıma sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not
D. Hepsi
7. Soru : Lastik Hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir?
A. 15 günde bir
B. 30 günde bir
C. 45 günde bir
D. 60 Günde bir
8. Soru : Yolcu otobüsünün temizliği ve düzeni neden önemlidir?
A. Firmanın yolculuk için tercih edilmesini sağlar.
B. Güvenli ve rahat yolculuk sağlar.
C. Personelin rahat çalışmasını sağlar
D. Hepsi
9. Soru : Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A. Takip mesafesine uyması
B. Takip mesafesini artırması
C. Takip mesafesini azaltması
D. Ani fren yaparak durmaya çalışması
10. Soru : Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A. Yolcuları soldan indirip bindirmek
B. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C. Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
D. Yolcuları sağdan indirip bindirmek
11. Soru : Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A. “DUR” lambası ve sis ışıkları
B. Park lambası ve yangın söndürücü
C. Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D. Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
12. Soru : Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A. Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye
B. Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye
C. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye
D. Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye
13. Soru : Sadece yurtiçinde büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan bir aracı kullanan şoförün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi hangisidir?
A. SRC-1
B. SRC-2
C. SRC-3
D. SRC-4
14. Soru : Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B. Ticari amaçla yapılan taşımalar
C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
15. Soru : Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?
A. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C. Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları
D. 68 yaşından gün almamış olmaları
16. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?
A. 45 yaş
B. 66 yaş
C. 70 yaş
D. 50 yaş
17. Soru : Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A. Okul taşıtını geçmemelidir
B. Dikkatli ve yavaş geçmelidir
C. Diğer sürücüleri uyarmalıdır
D. Hızını artırarak uzaklaşmalıdır
18. Soru : Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A. Sesli ilan
B. Duyuru
C. Gürültü
D. Konuşma
19. Soru : Trafik ışıklarına yaklaşırken, aracın hızını azaltmayıp kırmızı ışıkta geçen sürücünün davranışı nasıl adlandırılır?
A. Hata
B. Risk
C. Yorgunluk
D. İhlal
20. Soru : Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?
A. Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumlardan kaçınması
B. Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması
C. Öfke ye yol açan olumsuz düşünceyi anlamaya çalışması
D. Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışına bırakması
21. Soru : Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A. Etkili şekilde korna çalmalıdır
B. Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir
C. Durmalı, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır
D. Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir
22. Soru : Aracımızda harita, kroki bulundurmanın aşağıdakilerden hangisine faydası yoktur?
A. Az yakıt yakmamıza
B. Lastiklerimizin fazla aşınmasına
C. Ucuz lastik almamıza
D. Zaman ve emek harcamamamıza
23. Soru : Türkiye haritasına göre İzmir ili hangi ana yöndedir?
A. Doğu
B. Batı
C. Kuzey
D. Güney
24. Soru : Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dâhili muayene
B. Tam muayene
C. Kısmi muayene
D. Harici muayene
25. Soru : Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?
A. 1 yıl
B. 2 yıl
C. 3 yıl
D. 4 yıl
26. Soru : Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alınması içeren sigorta nedir?
A. Kasko
B. Mali Sigorta
C. Hayat Sigortası
D. CMR Sigortası
27. Soru : Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu' na göre ticari belge niteliğinde değildir?
A. Sevk irsaliyesi
B. İrsaliyeli fatura
C. Taşıma irsaliyesi
D. Hisse senedi
28. Soru : Araca her binildiğinde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A. Lastikler
B. Hava filtresinin temizliğine
C. Polen filtresinin temizliğine
D. Yağ filtresinin temizliğine
29. Soru : Host/hostes temizlik kontrollerini kiminle yapar?
A. Araç personelinden biri ile yapar
B. Şoför ve ikinci kaptanla yapar
C. Otobüsün sahibi ile yapar
D. Yolculardan birisi ile yapar
30. Soru : Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A. Birkaç defa selektör yaparak
B. Acil uyarı ışıklarını yakarak
C. Birkaç defa korna çalarak
D. Dönüş ışıklarını yakarak
31. Soru : ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A. Fren mesafesini kısaltır
B. Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar
C. Fren mesafesini uzatır
D. ABS ile frenleme, fren pedalı pompalamak yapılmalıdır
32. Soru : Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni hangi durumlarda kullanılır?
A. Aracı park etmek için
B. Aracı yavaşlatmak için
C. Motor hararetini düşürmek için
D. Lastik basınç ayarı için
33. Soru : Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
34. Soru : İstanbul'dan Almanya'ya yük-eşya taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır?
A. SRC-3
B. SRC-1
C. SRC-2
D. SRC-4
35. Soru : Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Buna rağmen hangi yolcular bilet almadan yolculuk edebilir?
A. 0-6 yaş çocuklar
B. %30 engelli vatandaşlar
C. 12-15 yaş çocuklar
D. 55 yaş üstü kişiler
36. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
A. Araçta bulunan her koltuk için bir adet
B. Her 8 koltuk için en az 1 adet
C. Her 14 koltuk için en az 1 adet
D. Her 20 koltuk için en az 1 adet
37. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık yapan araçlarda hangi belgenin aslı bulundurulmalıdır?
A. Taşıt Kartı
B. Taşıma yetki belgesi
C. Taşıt Onay Belgesi
D. Yetki Belgesi
38. Soru : Hangi taşıma, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır?
A. Yolcu taşımaları
B. Her türlü ticari taşımalar
C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D. Eşya taşımaları
39. Soru : Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama yanlıştır?
A. Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır
B. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
C. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz
D. Özel kafeslerindeki evcil hayvanlar bilet alınarak yolcu bölümünde taşınabilir
40. Soru : Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama doğrudur?
A. Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır
B. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
C. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz
D. Hepsi
Sivas Src
 
Merkez: Demircilerardı Mah.27/10 Sk. A girişi    
 
Sivas/ Merkez
 
Tel: 0346 223 40 00
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: sivassrc.psikoteknik@gmail.com
 
 
Sivas Kafkas Sürücü
 
Adres: Ferhatbostan Mah Ferman sokak No-6/A
 
Sivas/Merkez
 
Tel: 0346 223 40 44
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: kafkassurucu.kursu@gmail.com
 
 
Kafkas Src
 
Adres: Cumhuriyet Mah. Gürsel Sokak A101 Üstü Kat:2
 
Sivas/Suşehri
 
Tel: 0346 311 26 25
 
Mail: kafkas_srckursu@hotmail.com