06.02.2016 SRC 3


1. Soru : 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?
A. Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B. Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C. Başka birinden destek alma
D. Belgede sahtecilik yapma
2. Soru : 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?
A. Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon
B. Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C. İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı
D. Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon
3. Soru : AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. ”Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
A. 24
B. 15
C. 10
D. 8
4. Soru : Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?
A. Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B. Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C. Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D. Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
5. Soru : Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B. Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C. Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
6. Soru : Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
A. Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir
B. Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir
C. Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır
D. Gidilecek güzergahı belirler
7. Soru : Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
A. Diğer sürücülerle kırıcı ilişkilere girmemek
B. Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
C. Çıkış ve varış zamanını iyi ayarlamak
D. Sakin ve kontrollü araç kullanmak
8. Soru : Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
A. Arkadan çarpmak
B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
9. Soru : Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?
A. Sınıf 4.1
B. Sınıf 3
C. Sınıf 2.1
D. Sınıf 6.1
10. Soru : Bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresini kullanmayan sürücü ikinci hafta en fazla kaç saat taşıt kullanabilir?
A. 20
B. 34
C. 40
D. 42
11. Soru : CMR Sözleşmesi'ne göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı üçüncü şahısların ihmallerinden ne şekilde sorumludur?
A. Sorumlu değildir
B. Kısmen sorumludur
C. Sorumluluğu ilgili kişilerle paylaşır
D. Hareket ve ihmaller kendisine aitmiş gibi sorumludur
12. Soru : Frigorifik yapıya sahip bir araçta azami genişlik ne kadardır?
A. 2,60 metre
B. 2,95 metre
C. 3,00 metre
D. 3,20 metre
13. Soru : Gümrük mevzuatına göre eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mavi hat
B. Kırmızı hat
C. Sarı hat
D. Yeşil hat
14. Soru : Gümrük mevzuatına göre hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami kaç saattir?
A. 124
B. 144
C. 154
D. 192
15. Soru : Hangi evrakta taşınan tehlikeli maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vardır?
A. ADR Belgesinde
B. Kaza/ Acil Durum Talimatında
C. Ruhsatında
D. Taşıma evrakında
16. Soru : Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
A. Güney
B. Doğu
C. Kuzey
D. Batı
17. Soru : “Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A. 5 - 1
B. 5 - 5
C. 4 - 6
D. 10 - 5
18. Soru : İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
19. Soru : Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir?
A. 3 gün
B. 10 gün
C. 30 gün
D. 60 gün
20. Soru : Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
A. Taşıtın kasko değeri
B. Taşıtın kasko değerinin beşte biri
C. Gümrüklenmiş değeri
D. FOB değeri
21. Soru : Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?
A. Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçların
B. Görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
C. Lastik tekerlekli traktörlerin
D. Motorsuz taşıtların
22. Soru : Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
A. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B. Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.
C. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
23. Soru : Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A. 50
B. 60
C. 90
D. 150
24. Soru : Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A. Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B. Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C. Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D. Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
25. Soru : Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
D. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
26. Soru : Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
A. Hiçbir değişiklik olmaz
B. Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C. Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D. Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
27. Soru : Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
A. Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
B. Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır
C. Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır
D. Hiçbir işlem yapılmaz
28. Soru : “Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A. 50-30
B. 50-40
C. 60-50
D. 150-30
29. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
A. Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B. Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C. Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D. Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
30. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?
A. İstiap haddi
B. Taşıma hattı
C. Gabari
D. Taşıma kapasitesi
31. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B. Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C. Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D. Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
32. Soru : Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
A. K1
B. C2
C. L2
D. M1
33. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?
A. Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B. Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
C. Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
D. Sahip oldukları özmal taşıt sayısının beş katı kadar
34. Soru : Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
A. 5
B. 10
C. 20
D. Yaş şartı aranmaz
35. Soru : Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
A. Trafik kazalarında kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları
B. rafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar
C. Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları
D. Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararla
36. Soru : Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre bir kamyon ile minibüsün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa kim kime geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A. Şeridi daralmış olan diğerine
B. Sürücüler anlaşarak geçerler
C. Kamyon sürücüsü minibüse
D. Minibüs sürücüsü kamyona
37. Soru : Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B. Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C. Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D. Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
38. Soru : Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
A. Dar ve havası inik lastikler
B. Geniş lastikler
C. Geniş ve havası çok şişirilmiş lastikler
D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
39. Soru : Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
A. Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B. Araçların tonaj kontrolünde
C. Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D. Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
40. Soru : Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
B. Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C. Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır
D. Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
41. Soru : Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A. İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B. İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C. İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D. İnerken ve çıkarken başı yukarıda
42. Soru : Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
A. Motivasyon
B. Oto-kontrol
C. Sinirlere hâkimiyet
D. Sakin davranmak
43. Soru : Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?
A. 15 km
B. 40 km
C. 50 km
D. 60 km
44. Soru : Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Şanlıurfa/Akçakale sınır kapısı - Suriye
B. Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Irak
D. Edirne/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan
45. Soru : Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?
A. Bölge haritaları
B. Siyasi haritalar
C. Beşeri ve ekonomik haritalar
D. Özel amaçlı haritalar
46. Soru : Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
A. İhlal
B. Hata
C. Risk
D. Kaza
47. Soru : Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?
A. Göndericiye verilir
B. Yükle beraber gider ve alıcıya verilir
C. Taşımacı tarafından saklanır
D. Gümrük memuruna teslim edilir
48. Soru : Taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müddet içinde uğradığı ziya ve hasardan mesuldür. Bu doğrultuda taşıyıcı hangi durumlarda mesuliyetten kurtulamaz?
A. Kendi kusurundan doğmayan bir sebepten
B. Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri emir ve talimatın tatbikinden
C. Taşınan eşyadaki mevcut noksan ve kusurlardan
D. Araç sürücüsünün hatalarından
49. Soru : TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?
A. Menşe Şahadetnamesi
B. TIR Karnesi
C. Geçiş belgesi
D. Özet Beyan
50. Soru : Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
A. Hızını arttırmalıdır
B. Kesinlikle fren yapmamalıdır
C. Hızını azaltmalıdır
D. Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir
Sivas Src
 
Merkez: Demircilerardı Mah.27/10 Sk. A girişi    
 
Sivas/ Merkez
 
Tel: 0346 223 40 00
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: sivassrc.psikoteknik@gmail.com
 
 
Sivas Kafkas Sürücü
 
Adres: Ferhatbostan Mah Ferman sokak No-6/A
 
Sivas/Merkez
 
Tel: 0346 223 40 44
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: kafkassurucu.kursu@gmail.com
 
 
Kafkas Src
 
Adres: Cumhuriyet Mah. Gürsel Sokak A101 Üstü Kat:2
 
Sivas/Suşehri
 
Tel: 0346 311 26 25
 
Mail: kafkas_srckursu@hotmail.com