SRC Belgeleri

SRC 5 Belgesi

Src 5 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmektedirler.

Src 5 belgesi almak isteyen sürücülerin 19 saatlik SRC5 eğititmi eğitii almaları ve daha sonra bakanlığın yaptığı mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Src 5 belgesi alabilmek için sürcünün src 3 veya src 4 belgesine sahip olunması zorunludur. 

 

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimi İçin Gerekli Olan Evraklar Şunlardır

* 2 Adet vesikalık resim resim
* Src 3 veya Src4 Belgesi fotokopisi (1 belge yeterli)
* Kimlik belgesinin Fotokopisi
* Ehliyetin Fotokopisi 
* Diplomanın Fotokopisi

DİKKAT: Temel eğitimine katılabilmek için SRC 3 veya SRC 4 belgesinin olması zorunludur.

 

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin konuları aşağıdaki gibidir.
ilgili Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;
a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,
2) Başlıca tehlike türleri,
3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,
4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,
5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
8) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),
15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).


ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

Sivas Src
 
Merkez: Demircilerardı Mah.27/10 Sk. A girişi    
 
Sivas/ Merkez
 
Tel: 0346 223 40 00
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: sivassrc.psikoteknik@gmail.com
 
 
Sivas Kafkas Sürücü
 
Adres: Ferhatbostan Mah Ferman sokak No-6/A
 
Sivas/Merkez
 
Tel: 0346 223 40 44
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: kafkassurucu.kursu@gmail.com
 
 
Kafkas Src
 
Adres: Cumhuriyet Mah. Gürsel Sokak A101 Üstü Kat:2
 
Sivas/Suşehri
 
Tel: 0346 311 26 25
 
Mail: kafkas_srckursu@hotmail.com