HABERLERİMİZ

1301.2016

SRC-4 / 1.DENEME SINAVI


SRC-4 / 1.DENEME SINAVI

SRC-4 / 1.DENEME SINAVI
SORULAR CEVAPLAR
1. Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur? A. 10.00
 B. 10.50
C. 11.00
D. 11.50
2. Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır? A. Tahriksiz dingildeki lastiklere
B. Tahrikli dingildeki lastiklere
C. Ön dingildeki lastiklere
D. Arka dingildeki lastiklere
3. Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır? A. Motor devir saatinden
B. Yağ basınç saati ve yağ göstergesinden
C. Isı göstergesi ve hararet saatinden
D. Şarj saati ve akü göstergesinden
4. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır? A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
5. AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir? A. 45
B. 50
C. 54
D. 56
6. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? A.45
B. 56
 C. 90
D. 100
7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tek şoför din-lenme süresini haftada kaç kere 9 saate indirebilir? A.1 sefer
B. En fazla 2 sefer
C. En fazla 3 sefer
D. En fazla 4 sefer
8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “ticari ama¬çla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur? A. Hiçbir değişiklik olmaz
B. Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C. Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D. Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
9. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir? A. Öfke
 B. İşitme
 C. Yaş
 D. Bedensel Sakatlık
10. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir? A. Hareket
B. Şiddet
C. Öğrenme
D. Büyüklük
11. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir? A. Karamsar
B. Aşırı olumlu düşünen
C. Soğukkanlı
D. Aşın olumsuz düşünen
12. Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir? A. İhlal
 B. Hata
 C.Risk
D. Kaza
13. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir? A. Beden koordinasyon değişimi
B. Görüş keskinliği
C. Görüş düşüşü
D. Hız körlüğü
14. Yükleme sırasında aracın boyunu önden ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yüklene¬bilir? A. Önden 1 metre arkadan 2 metre
B. Önden 2 metre arkadan 1 metre
C. Önden 2 metre arkadan 2 metre
D. Yük taşamaz
15. Tünel görüşü nedir? A. Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır.
B. Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri göre¬bilmesidir.
C. Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur.
D. Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir.
16. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar? A. Yük hızı araç hızından fazladır.
B. Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
C. Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D. Araç hızı yük hızından fazladır.
17. Aracınızın arka lastiği patlarsa ne olur? A. Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır,
B. Aracınızın arkası sağa sola yalpalamaya başlar,
C. Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar,
D. Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar.
18. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey
19. Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı raka¬mlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir? A. O şehrin nüfusunu
B. O şehrin km olarak genişliğini
C. Ölçek oranını
D. O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini
20. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir? A. Gösterilen gerçek alan azdır
B. Ayrıntı azdır
C. Küçültme oranı küçüktür
D. Ölçek paydası büyüktür
21. Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir? A. Zamana göre anlık ve/veya periyodik
B. Zamana bağlı kalmaksızın
C. Mesafeye bağlı kalmaksızın
D. Bölgeye bağlı kalmaksızın
22. Araç takip sistemlerinden olan “karakulu’’ sistem¬lerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A. Aracın ne kadar mola verdiği
B. Hız ihlali yapıp yapmadığı
C. Aracın yaptığı ortalama hız
D. Online araç takip
23. İlkyardımda turnike uygulaması nedir? A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukan kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
24. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? A. Kaburga kırığı olan
B. Birinci derecede yanığı olan
C. Solunum zorluğu çeken
D. Kol kırığı olan
25. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Çıkık ve burkülmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
26. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır? A. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır.
B. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanma¬larda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
C. Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
D. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
27. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır
B. Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir
C. Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
D. Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır
28. Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sarp sınır kapısı - Ardahan
B. Gürbulak sınır kapısı - Şırnak
C. Dereköy sınır kapısı - Kırklareli
D. Öncüpınar sınır kapısı - Gaziantep
29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirl- eriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkım ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar? A. İtfaiye - cankurtaran - zabıta aracı - trafik polisi - sivil savunma aracı
B. Cankurtaran - trafik polisi - itfaiye - zabıta aracı - sivil savunma aracı
C. Cankurtaran - itfaiye - zabıta aracı - trafik - sivil savunma aracı
D. İtfaiye - trafik polisi - cankurtaran - sivil savunma aracı-zabıta aracı ,
30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir? A. Dur işaret levhasında durmadan geçmek
B. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C. Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D. Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak
31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz? A. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B. Trafik polisinin dur emrine uymamak
C. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
D. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme ve duraklama yapmak
32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolu¬nun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Otobüs, kamyona
B. Kamyon, arazi taşıtına
C. Kamyon, kamyonete
D. Minibüs, kamyonete
33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücül¬erin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır? A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
34. Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkile¬mez? • A. Yolun eğimi
B. Yük durumu
C. Lastik durumu
D. ABS
35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parket- menin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Geçiş yollan önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B. Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 5 metrelik mesafe içinde
C. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
D. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; bir motorlu araç tarafından çekilen, azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 10 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracının sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A. 01
B. 02
C. 03
 D. 04
37. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne ad verilir? A. Geçiş hakkı
B. Geçiş üstünlüğü
C. Geçiş kolaylığı
 D. Geçiş muafiyeti
38. Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir? A. Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ve düzenleme yeri
B. Göndericinin adı ve adresi
C. Şoförün isim ve adresi
D. Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
39. Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir? A. Göndericiye verilir
B. Yükle beraber gider ve alıcıya verilir
C. Taşımacı tarafından saklanır
D. Vergi memuruna teslim edilir
40. Yükün teslim yerine varışından sonra koşulların teslimatı engellediği hallerde, bu konuda sevk mek-tubunda ek bir talimat yazılmadıysa taşımacı kimden talimat ister? A. Alıcıdan
B. Göndericiden
C. Acenteden
D. Sigortadan
41. ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır? A. Sınıf 2
B. Sınıf 4.1
C. Sınıf 5.2
D. Sınıf 6.1
42. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir? A. 20
 B. 30
C. 50
D. 60
43. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Benzinin su ve hava ile tehlikeli bir birleşim oluşturması
B. Suyun buharlaşarak söndürme çalışmalarını önlemesi
C. Benzinin sudan hafif olması ve suyun yüzeyinde kalarak yanmaya devam etmesi
D. Suyun alevi görünmez yapması
44. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tes¬cil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi kargo işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir? A.K
B.L
C.M
D.N
46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihtensonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır
B. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz
C. Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır
D. İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez
47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Özmal taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
B. Sözleşmeli araç çalıştıramazlar
C. Özmal taşıt sayısının yarısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
D. Özmal taşıt sayısının iki katı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir? A.1
B. 2
C. 3
D. 4
49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur
B. Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz
C. Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir
D. Taşıtların yakıt depolarında taşınacak yakıtın toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir
50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir? A. 10 yaş
B. 14 yaş
C. 19 yaş
D. Yaş şartı aranmaz

SRC-4 / 1. Deneme Sınavı Sonuç Tablosu

1. Doğru Cevap : A. 10.00 

2. Doğru Cevap : B. Tahrikli dingildeki lastiklere 

3. Doğru Cevap :D. Şarj saati ve akü göstergesinden 

4.Doğru Cevap :A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır 

5. Doğru Cevap : D. 56 

6. Doğru Cevap : C. 90 

7. Doğru Cevap :C. En fazla 3 sefer 

8. Doğru Cevap :A. Hiçbir değişiklik olmaz 

9. Doğru Cevap :A. Öfke 

10. Doğru Cevap :C. Öğrenme 

11. Doğru Cevap :C. Soğukkanlı 

12. Doğru Cevap : B. Hata 

13. Doğru Cevap :D. Hız körlüğü 

14. Doğru Cevap :A. Önden 1 metre arkadan 2 metre 

15. Doğru Cevap :C. Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur. 

16. Doğru Cevap : A. Yük hızı araç hızından fazladır. 

17. Doğru Cevap :A. Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır 

18. Doğru Cevap : C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı 

19. Doğru Cevap :D. O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini 

20. Doğru Cevap :A. Gösterilen gerçek alan azdır 

21. Doğru Cevap : A. Zamana göre anlık ve/veya periyodik

22. Doğru Cevap : D. Online araç takip 

23. Doğru Cevap : B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. 

24. Doğru Cevap : C. Solunum zorluğu çeken 

25. Doğru Cevap : D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir. 

26. Doğru Cevap : A. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır 

27. Doğru Cevap :C. Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez 

28. Doğru Cevap : C. Dereköy sınır kapısı - Kırklareli 

29. Doğru Cevap :C. Cankurtaran - itfaiye - zabıta aracı - trafik - sivil savunma aracı 

30. Doğru Cevap : B. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak 

31. Doğru Cevap :C. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak 

32. Doğru Cevap : C. Kamyon, kamyonete 

33. Doğru Cevap :B. 2 

34. Doğru Cevap :D. ABS 

35.Doğru Cevap :B. Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 5 metrelik mesafe içinde *

36. Doğru Cevap : C. 03 

37. Doğru Cevap :Geçiş üstünlüğü 

38. Doğru Cevap : C. Şoförün isim ve adresi

39. Doğru Cevap : B. Yükle beraber gider ve alıcıya verilir 

40. Doğru Cevap :B. Göndericiden 

41. Doğru Cevap :A. Sınıf 2 

42. Doğru Cevap : C. 50

43. Doğru Cevap :C. Benzinin sudan hafif olması ve suyun yüzeyinde kalarak yanmaya devam etmesi 

44. Doğru Cevap :D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tes¬cil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar 

45. Doğru Cevap :C. M 

46. Doğru Cevap : A. Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihtensonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır 

47. Doğru Cevap : B. Sözleşmeli araç çalıştıramazlar 

48. Doğru Cevap : B. 2

49. Doğru Cevap :D. Taşıtların yakıt depolarında taşınacak yakıtın toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir 

50. Doğru Cevap : Yaş şartı aranmaz 

 

Sivas Src
 
Merkez: Demircilerardı Mah.27/10 Sk. A girişi    
 
Sivas/ Merkez
 
Tel: 0346 223 40 00
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: sivassrc.psikoteknik@gmail.com
 
 
Sivas Kafkas Sürücü
 
Adres: Ferhatbostan Mah Ferman sokak No-6/A
 
Sivas/Merkez
 
Tel: 0346 223 40 44
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: kafkassurucu.kursu@gmail.com
 
 
Kafkas Src
 
Adres: Cumhuriyet Mah. Gürsel Sokak A101 Üstü Kat:2
 
Sivas/Suşehri
 
Tel: 0346 311 26 25
 
Mail: kafkas_srckursu@hotmail.com