HABERLERİMİZ

1201.2016

SRC 2 1.DENEME SINAVI


SRC 2 1.DENEME SINAVI

SRC 2 1.DENEME SINAVI
SORULAR CEVAPLAR
1. Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür? A. Vantilatör pervanesi
B. Şarj dinomosu
C.Devir daim pompası
D. Volan dişlisi
2. Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir? A. Kontak anahtarı
B. Marş motoru
C. Vantilatör kayışı
D. Volan dişlisi
3. Aşağıdakilerden hangisi şaftın göfevidir? A. Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B. Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D. Motorun hareketini krank miline iletmek
4. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz? A. 10
B. 15
 C. 20
D. 30
5. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre,- düzenli seferler hâricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler? A. 8
 B 10
C. 12
D. 14
6. AETR'ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.”Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir? A. 24
B. 30
C. 36
D. 48
7. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz? A.Öfke
B. Saygı
C. Dikkat
D. Empati
8. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir? A. Karamsar
B. Aşırı olumlu düşünen
C. Soğukkanlı
D. Aşırı olumsuz düşünen
9. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir? A. Hareket
B. Şiddet
C. Öğrenme
 D.Büyüklük
10. Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir? A. Nesneleri fark etmenin zorlaşması
B. Araç ergonomisinde değişim
C. Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
D. Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması
11. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangîsi açıklar? A. Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B. Yük hızı araç hızından fazladır.
C. Araç hızı İle yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D. Araç hızı yük hızından fazladır.
12. Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir? A. Hız
B. Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C. Yolun durumu
D. Sürücünün konsantrasyonu
13. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutıAna sağlar? A. Dar ve havası inik lastikler
B. Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C. Geniş ve havası inik lastikler
D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
14. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır? A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır.Ancak motor gücü azdır
B. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır.Motor gücü fazladır
C. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır.Ancak motor gücü fazladır
D. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır.Motor gücü azdır
15. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı ,sol kenar çizgisi kuzey
16. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir? A. Gösterilen gerçek alan azdır
B. Ayrıntı azdır
C. Küçültme oranı küçüktür
D. Ölçek paydası büyüktür
17. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistem lerindendir? A. Hibrid sistemler
B. Manuel kontrollü sistemler
C. Sonar kontrollü sistemler
D. Navigation tabanlı sistemler
18. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir? A. Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
B. Araçların kaza yapmalarını engeller.
C. iş hacmini ve kalitesini yükseltir.
D. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
19. İlkyardımda turnike uygulaması nedir? A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
20. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? A. Kaburga kırığı olan
B. Birinci derecede yanığı olan
C. Solunum zorluğu çeken
D. Kol kırığı olan
21. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır? A. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır.
B. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanma¬larda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
C. Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
D. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
22. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem Uflge lerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görül¬ebilir.
23. Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ite taşımakta okluğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yüklü ağırlık
B. Dingil ağırlığı
C. Toplam ağırlık
D. Azami ağırlık
24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirl- eriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar? A. İtfaiye - cankurtaran - zabıta aracı*-trafik polisi - sivil savunma aracı
B. Cankurtaran - trafik polisi-itfaiye-zabıta aracı - sivil savunma aracı
C. Cankurtaran - itfaiye - zabıta aracı - trafik- sivil savunma aracı
D. itfaiye - trafik polisi - cankurtaran - sivil savunma aracı-zabıta aracı
25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolu¬nun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdaktlerden hangisi doğrudur? A. Otobüs, kamyona
B. Kamyon, arazi taşıtına
C. Kamyon, kamyonete
D. Minibüs, kamyonete
26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir? A. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B. Kavşaklarda geçiş önceliğine uyulmaması
C. Takip mesafesine uyulmaması
D. Öndeki aracın geçilmesi
27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz? A. Arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C. Düşük hızla seyretmek
D. Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır? A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama
29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçu¬nun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır? A. 2
 B. 3
 C. 4
 D. 5
30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebe¬biyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? A. Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır
B. Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır
C. Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
D. Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir
31. Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir po¬tansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler İçin en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli
B. Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli
C. Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı
D. Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli
32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parket- menin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D. Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
34. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz? A. Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B. Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C. Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D. Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
35. Sigortada mali sorumluluk kayramı neyi ifade eder? A. Para ödeme yükümlülüğüdür
B. Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olmaktır.
C. Mal varlığından sorumlu tutulmaktır.
D. Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır
36. Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sarp sınır kapısı - Ardahan
B. Gürbulak sınır kapısı - Şırnak
C. Dereköy sınır kapısı - Kırklareli
D. Öncüpınar sınır kapısı - Gaziantep
37. Seyahat Acenteleri mevzuatına göre trans¬fer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A. Transfer yapılan yolcuların listesi
B. TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C. Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D. Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırıtmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf
B. Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler
C. A grubu, B grubu, C grubu
D. 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup
39. Karayolu Taşıma Kanununa göre, aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarifeli
B. Arızi
 C. Mekik
D. Servis
40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, boyun korse¬si bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
B. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 12 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
C. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 15 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur
41. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Al ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir? A. 5
B. 8
C. 10
D. 12
43. “Di yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları..................ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgele rine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz? A. Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B. Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C. Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D. Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
44. "Yetki belgesi sahipleri her seferde......... yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz. A.l-1
 B.l-2
C. 2-2
D.2-1
45. Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir? A. Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ve düzenleme yeri
B. Göndericinin adı ve adresi
C. Şoförün isim ve adresi
D. Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir? A. 8
 B. 12
 C. 19
D. Yaş şartı aranmaz
47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
B. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerl¬erine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
C. Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzen¬lenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur
D. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur
48. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çahşan çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir? A. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B. ilgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belge-sine sahip olmaları
C. Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D.63 yaşından gün almamış olmaları
49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; Al yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir? A. 5
 B. 10
 C. 15
D. 20
50. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faa¬liyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır? A. 17
B. 18
C. 19
 D. 20

SRC-2 / 1. Deneme Sınavı Sonuç Tablosu

1.- Doğru Cevap : D. Volan dişlisi 

2. Doğru Cevap : C. Vantilatör kayışı

3. Doğru Cevap : B. Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek 

4.  Doğru Cevap : B. 15 

5. Doğru Cevap : C.12 

6. Doğru Cevap : C. 36 

7. Doğru Cevap : A. Öfke

8. Doğru Cevap :C. Soğukkanlı 

9. Doğru Cevap :C. Öğrenme 

10. Doğru Cevap : B. Araç ergonomisinde değişim 

11. Doğru Cevap : B. Yük hızı araç hızından fazladır. 

12. Doğru Cevap : C. Yolun durumu 

13. Doğru Cevap : D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

14. Doğru Cevap : A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır 

15. Doğru Cevap : C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı 

16. Doğru Cevap : A. Gösterilen gerçek alan azdır 

17. Doğru Cevap : A. Hibrid sistemler 

18. Doğru Cevap : B. Araçların kaza yapmalarını engeller. 

19. Doğru Cevap : B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. 

20. Doğru Cevap : C. Solunum zorluğu çeken 

21. Doğru Cevap : A. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır. 

22. Doğru Cevap : D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir. 

23. Doğru Cevap :A. Yüklü ağırlık 

24. Doğru Cevap : C. Cankurtaran - itfaiye - zabıta aracı - trafik- sivil savunma aracı 

25. Doğru Cevap : C. Kamyon, kamyonete 

26.Doğru Cevap : B. Kavşaklarda geçiş önceliğine uyulmaması 

27. Doğru Cevap : C. Düşük hızla seyretmek 

28. Doğru Cevap : C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma 

29. Doğru Cevap :C. 4 

30. Doğru Cevap : C. Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır 

31. Doğru Cevap :A. Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli 

32. Doğru Cevap : D. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır 

33. Doğru Cevap :D. Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere 

34. Doğru Cevap :C. Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması 

35. Doğru Cevap :B. Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olmaktır. 

36. Doğru Cevap :C. Dereköy sınır kapısı - Kırklareli 

37. Doğru Cevap :D. Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri 

38. Doğru Cevap :C. A grubu, B grubu, C grubu 

39. Doğru Cevap :B. Arızi 

40. Doğru Cevap :C. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur. 

41.Doğru Cevap : D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tes-cil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar 

42. Doğru Cevap :B.8 

43.Doğru Cevap : C. Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere 

44. Doğru Cevap : B.l-2 

45. Doğru Cevap :C. Şoförün isim ve adresi 

46. Doğru Cevap : D. Yaş şartı aranmaz 

47. Doğru Cevap :D. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur 

48.Doğru Cevap : C. Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları

49. Doğru Cevap :D. 20 

50. Doğru Cevap : C. 19 

Sivas Src
 
Merkez: Demircilerardı Mah.27/10 Sk. A girişi    
 
Sivas/ Merkez
 
Tel: 0346 223 40 00
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: sivassrc.psikoteknik@gmail.com
 
 
Sivas Kafkas Sürücü
 
Adres: Ferhatbostan Mah Ferman sokak No-6/A
 
Sivas/Merkez
 
Tel: 0346 223 40 44
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: kafkassurucu.kursu@gmail.com
 
 
Kafkas Src
 
Adres: Cumhuriyet Mah. Gürsel Sokak A101 Üstü Kat:2
 
Sivas/Suşehri
 
Tel: 0346 311 26 25
 
Mail: kafkas_srckursu@hotmail.com