HABERLERİMİZ

1301.2016

SRC 3 - 1.DENEME SINAVI


SRC 3 - 1.DENEME SINAVI

SRC 3 - 1.DENEME SINAVI
SORULAR CEVAPLAR
1. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır? A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
2. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü
B. Dört devreli emniyet supabı
C. Çift devreli servis (ayak) fren supabı
D. Basınç hava deposu
3. Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur? A. 10.00
B. 11.00
C. 11.50
D. 12.00
4. AETR’ye göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir? A. 32
 B. 42
 C. 52
D. 56
5. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.” Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir? A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
6. AETR'ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir? A. 24
B. 30
C. 36
D. 48
7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlen¬mek zorundadır? A. 7
B. 8
C. 10
D. 12
8. Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir? A. Tepkisel koşullanma
B. Sosyal öğrenme
C. Edimsel öğrenme
D. Deneme-yanılma
  A. Dikkat
B. Uyarıcı
C. Davranış
D. Motivasyon
10. Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini et¬kileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir? A. Stres
B. Depresyon
C. Otomasyon
D. Öfke
11. Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir? A. Tehlikeyi önceden fark etmek.
B. Doğru tepkiler verebilmek.
C. Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek.
D. Sabırla sonucu beklemek.
12. Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B. Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
C. Mümkün olduğunca trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D. Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
13. Aracın ön lastiği patlarsa ne olur? A. Sürtünme yüzeyi azaldığı için direksiyon hafifler
B. Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
C. Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
D. Sürtünme yüzeyi arttığı için direksiyon ağırlaşır
14. Güvenli sürüşte limit noktası nedir? A. İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B. Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
C. Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D. Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
15. Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır? A. Tahriksiz dingildeki lastiklere
B. Tahrikli dingildeki lastiklere
C. Ön dingildeki lastiklere
D. Arka dingildeki lastiklere
16. Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir? A. Nesneleri fark etmenin zorlaşması
B. Araç ergonomisinde değişim
C. Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
D. Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması
17. Aşağıdakilerden hangisi haritalarda gösterilen uluslararası yol numarasıdır? A. 0-80
 B. 0-100
C.E-80
D.K-2
18. Haritalarda Sınır-Güınrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir? A. içinde GMRK yazılı çerçeve
B. Kırmızı renkli üçgen flama
C. Yuvarlak içinde siyah nokta
D. Mavi renkli üçgen flama
19. Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? A. Küçültme oranı azdır
B. Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
C. Bozulma oranı azdır.
D. Şekillerin ayrıntısı azdır
20. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir? A. GSM tabanlı sistemler
B. Uydu tabanlı sistemler
C. Hibrid sistemler
D. Navigasyon
21. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir? A. Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B. Araçların kaza yapmalarını engeller
C. iş hacmini ve kalitesini yükseltir
D. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar
22. İlkyardımda turnike uygulaması nedir? A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
23. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
24. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? A. Kaburga kırığı olan
B. Birinci derecede yanığı olan
C. Solunum zorluğu çeken
D. Kol kırığı olan<
25. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine göre, geçiş belgeleri aşağıdakilerden hangisi için düzenlenlemez? A. Kamyon
B. Kamyon + römork
C. Çekici
D. Yarı römork
26. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Türkgözü sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan
B. Habur sınır kapısı - Şırnak - Irak
C. İpsala sınır kapısı - Kırklareli - Yunanistan
D. Öncüpınar sınır kapısı - Kilis - Suriye
27. Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak*üzere verilir? A. 1 yıl
B. 2 yıl
C. 3 yıl
D. 4 yıl
28. Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görütmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırmızı hat
B. Sarı hat
C. Mavi hat
D. Yeşil hat
29. Kaçakçılıkla Mücadele Kanuntı'na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B. Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasattığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
C. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir.
D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
30. Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir? A. Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B. Öç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C. Başka birinden destek alma
D. Belgede sahtecilik yapma
31. Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Dahili muayene
B. Tam muayene
C. Kısmi muayene
D. Harici muayene
32. TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır? A. Hamule senedi
B. Konşimento
C. Hasar ve tespit tutanağı
D. Kaza talimatı
33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirl- eriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar? A. İtfaiye - cankurtaran - zabıta aracı - trafik polisi - sivil savunma aracı
B. Cankurtaran - trafik polisi - itfaiye - zabıta aracı - sivil savunma aracı
C. Cankurtaran - itfaiyem zabıta aracı - trafik - sivil savunma aracı
D. İtfaiye - trafik polisi - cankurtaran - sivil savunma aracı - zabıta aracı
34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında "asli kusur” sayılan hallerdendir? A. Öndeki aracın geçilmesi
B. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
C. iki yönlü yola ters yönden girmek
D. Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz? A. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B. Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
C. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Otobüs, kamyona
B. Kamyon, arazi taşıtına
C. Kamyon, kamyonete
D. Minibüs, kamyonete
37. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır? A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama
38. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçla¬nan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? A. Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır
B. Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır
C. Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
D. Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir
39. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parket- menin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D. Okul, hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
40. Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir? A. Göndericiye verilir
B. Yükle beraber gider ve alıcıya verilir
C. Taşımacı tarafından saklanır
D. Vergi memuruna teslim edilir
41. CMR Sözleşmesi’ne göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı üçüncü şahısların ihmallerinden ne şekilde sorumludur? A. Sorumlu değildir
B. Kısmen sorumludur
C. Sorumluluğu ilgili kişilerle paylaşır
D. Hareket ve ihmaller kendisine aitmiş gibi sorumludur
42. Aşağıdakilerden hangisi CMR Sözleşmesi'nin kapsamına girmez ? A. Konteyner taşımacılığı
B. Tehlikeli madde taşımacılığı
C. Ev eşyası taşımacılığı
D. Ağır ve havaleli eşya taşımacılığı
43. Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yaralanan ve maddi zarar gören kimdir? A. Sigorta ettiren
B. Sigortacı
C. Hak sahibi
D. Üçüncü şahıs
44. ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ? A. Sınıf 4.1
B. Sınıf 3
C. Sınıf 2.1
D. Sınıf 6.1
45. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tes¬cil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır
B. Römork ve yan römorklarda yaş şartı aranmaz
C. Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yan römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır
D. İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlann bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez
47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yetki bel-gesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır? A. 10
B. 12
C. 14
D. 20
48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak olanlara hangi yetki belgesi verilir? A. N1
 B.N2
 C.M2
D.M3
49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre-, C3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescü edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir? A. 1
B. 2
 C. 3
D. 4
50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır? A. Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar
B. Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
C. Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar

D. Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar

 

SRC-3 / 1. Deneme Sınavı Sonuç Tablosu

1. Doğru Cevap : a

2.  Doğru Cevap : c

3. Doğru Cevap : b

4. Doğru Cevap : c

5. Doğru Cevap : a

6. Doğru Cevap : a

7. Doğru Cevap : b

8. Doğru Cevap : b

9. Doğru Cevap : d

10. Doğru Cevap : c

11. Doğru Cevap : d

12. Doğru Cevap : d

13. Doğru Cevap : d

14. Doğru Cevap : a

15. Doğru Cevap : b

16. Doğru Cevap : b

17. Doğru Cevap : c

18. Doğru Cevap : b

19. Doğru Cevap : d

20. Doğru Cevap : d

21. Doğru Cevap : b

22. Doğru Cevap : b

23. Doğru Cevap : d

24. Doğru Cevap : d

25. Doğru Cevap : c

26. Doğru Cevap : c

27. Doğru Cevap : b

28. Doğru Cevap : c

29. Doğru Cevap : d

30. Doğru Cevap : c

31. Doğru Cevap : c

32. Doğru Cevap : c

33. Doğru Cevap : c

34. Doğru Cevap : c

35. Doğru Cevap : d

36. Doğru Cevap : c

37. Doğru Cevap : c

38. Doğru Cevap : c

39. Doğru Cevap : b

40. Doğru Cevap : b

41. Doğru Cevap : c

42. Doğru Cevap : c

43. Doğru Cevap : c

44. Doğru Cevap : b

45. Doğru Cevap : d

46.Doğru Cevap : a

47. Doğru Cevap : c

48. Doğru Cevap : b

49.  Doğru Cevap : c

50. Doğru Cevap : b

 

Sivas Src
 
Merkez: Demircilerardı Mah.27/10 Sk. A girişi    
 
Sivas/ Merkez
 
Tel: 0346 223 40 00
 
Cep: 0552 259 77 15
 
Mail: sivassrc.psikoteknik@gmail.com
 
 
Sivas Kafkas Sürücü
 
Adres: Ferhatbostan Mah Ferman sokak No-6/A
 
Sivas/Merkez
 
Tel: 0346 223 40 44
 
Cep: 0507 969 94 45
 
Mail: kafkassurucu.kursu@gmail.com
 
 
Kafkas Src
 
Adres: Cumhuriyet Mah. Gürsel Sokak A101 Üstü Kat:2
 
Sivas/Suşehri
 
Tel: 0346 311 26 25
 
Mail: kafkas_srckursu@hotmail.com